Declaración de Valencia

Declaración de Valencia sobre Medicina de Familia y Comunitaria y Universidad.

Valentziako Deklarazioa Familia eta Komunitateko Medikuntzari eta Unibertsitateari Buruzkoa.

Octubre 2008