Real Decreto 1146/2006

Osasun Zientzien espezialisten prestakuntzarako egoiliartzaren lan-harreman berezia arautzen duen urriaren 6eko 1146/2006eko ERREGE
DEKRETUA.