BATZORDEA

INTERES – GATAZKA

INTERES – GATAZKA

INTERES – GATAZKA

Gardentasun-, independentzia- eta proportzionaltasun-konpromisoa, Osatzenek industria farmazeutikoarekin eta sektore publiko eta pribatuaren gainerakoarekin duen harremanean.

GORKA MAIZ
LÓPEZ

Familia eta komunitateetako medikua Miribillako Osasun Zentroan, Bilbon.

5 urte baino gehiago daramatzat Osakidetzan lanean, eta ez dut informaziorik, prestakuntzarik edo ordainsaririk jaso Farmazia-, elikagai- edo teknologia-industriaren aldetik aldi horretan.

Osatzen Zuzendaritza Batzordeko kide naiz 2012az geroztik, eta ez dut ordainsaririk jasotzen horregatik. 2019ko ekainera arte Komunikazioko kide gisa aritu naiz, eta ordutik  lehendakari gisa.

Osasunaren Aldeko Euskal Foroaren Batzordeko Osatzen ordezkaritzan ere parte hartzen dut, eta horren koordinatzaile/bozeramaile izan naiz 2016 urtetik.

Osasun Publikoaren eta, bereziki, pertsonak eta komunitateetan oinarritutako Lehen Mailako Arretaren defendatzailetzat hartzen naiz, baita eskubide zibilen eta justizia sozialaren defendatzailetzat ere.

Médico de familia y comunitaria en el Centro de Salud de Miribilla, en Bilbao.

Desde hace más de 5 años trabajo en Osakidetza, sin recibir información, formación ni remuneración por parte de la Industria Farmacéutica, Alimentaria o Tecnológica en este periodo.

Formo parte de la Junta Directiva de Osatzen desde 2012, sin remuneración por ello. Hasta junio de 2019 lo he hecho en calidad de vocal de Comunicación, y desde entonces como presidente.

Formo parte también en representación de Osatzen de la Junta del Foro Vasco por la Salud, de la que he sido coordinador/portavoz desde 2016.

Me considero defensor de la Sanidad Publica y especialmente de una Atención Primaria centrada en las personas y las comunidades de las que forman parte, así como de los derechos civiles y la justicia social.

MÓNICA GARCÍA ASENSIO

Osakidetzarekin lan-harremana daukat familia mediku bezala eta 2015tetik Lehen Arretako Unitate baten buru naiz.

Osakidetzako OSI Ezkerraldea-Gurutzeta Farmazia Extrahospitalariako Batzordeko kidea naiz (ordainsaririk gabe).

2004tik Osatzeneko Batzordeko kidea eta 2013tik Osatzeneko Ekografia lan taldeko kidea naiz (ordainsaririk jaso gabe).

Orain dela 5 urte baino gehiago, ez dut jaso informazio, formakuntza, ezta ordainsaririk Farmazia, Elikadura eta Teknologia Industriatik.

Relación laboral-contractual con Osakidetza como médica de familia y desde 2015 como jefa de unidad de atención primaria.

Miembro de la comisión de farmacia extrahospitalaria de la OSI Ezkerraldea Cruces de Osakidetza (colaboración no remunerada).

Formo parte de la Junta de Osatzen desde 2004, sin remuneración por ello y del GdT de ecografía de Osatzen desde 2013.

No recibo información ni formación ni remuneración por parte de la Industria Farmacéutica ni Alimentaria ni de equipamientos sanitarios desde hace más de 5 años.

RAFAEL GRACIA BALLARÍN

Familia eta komunitateetako mediku bezala lan egiten dut Osakidetzan, lanpostua jabetzan duela.

Gaur egun eta azken 5 urteetan ez dut beste ordainsaririk jasotzen.

Osatzen eta Semfyc-eko Zuzendaritza Batzordeetakoa naiz duela 10 urte baino gehiagotik.

Trabajo como médico de familia con plaza en propiedad para Osakidetza.

No recibo en la actualidad ni en los últimos 5 años otra remuneración.

Pertenezco a las Juntas Directivas de Osatzen y Semfyc desde hace más de 10 años.

IRMA MÚGICA DEL CAMPO

Familia eta komunitateetako mediku bezala lan egiten dut Osakidetzan, plaza finkoa dut 2018tik, baina gaur egun zerbitzu-eginkizunetan Artziniegako (Araba) kontsultategian.

Batzordeko kide naiz duela 5 urte baino gehiagotik, diruzain gisa, ordainsaririk jaso gabe.

2017an, Fisterrarako gai klinikoen bi berrikuspen egin nituen, eta horien ordaina jaso nuen.

2018az geroztik, Bizkaiko Oinarrizko Osasun Laguntzako Etika Asistentzialeko Batzordeko kidea naiz.

Gainera, 2019tik aurrera Semfyc-eko Landa Medikuntzako Lantaldeko kide dira.

Duela 5 urte baino gehiagotik ez dut jaso ez informaziorik ez ordainsaririk industria farmazeutikoaren aldetik.

Osasun publiko unibertsalaren alde nago, eta pertsonan eta haren ingurunean oinarritutako medikuntzarekin konprometitutako pertsona naiz.

Trabajo como médico de familia en Osakidetza con plaza en propiedad desde 2018, pero actualmente en comisión de servicios en el consultorio de Artziniega (Alava).

Formo parte de la junta desde hace más de 5 años, en calidad de tesorera, sin recibir remuneración por ello.

En 2017 realicé dos revisiones de temas clínicos para Fisterra, recibiendo remuneración por las mismas.

Desde 2018 formo parte del Comité de Ética Asistencial de Atención Primaria de Bizkaia (CEAAP).

Además desde 2019 son miembro del Grupo de Trabajo de Medicina Rural de la Semfyc.

No he recibido información ni remuneración por parte de la Industria Farmacéutica ni Alimentación desde hace más de 5 años.

Me considero defensora de la sanidad publica universal, y una persona comprometida con una medicina centrada en la persona y su entorno.

MIKEL BAZA
BUENO

Familia eta komunitateetako mediku bezala lan egiten dut Zeberioko kontsultategian eta Arrigorriagako lehen mailako arretako unitateko buru bezala jardunean nabil 2019ko ekainetik. Hala bada, Osakidetzarekin lan-kontratu harremana dut.

Osatzen-eko zuzendaritza batzordeko kide naiz 2014tik, eta ez dut horregatik ordainsaririk jaso.

Polimedicado.org elkarteko zuzendaritza-batzordeko kidea naiz, eta elkarteak sustatutako prestakuntza-jardueretan parte hartzen dut (irakaskuntza-jarduera zehatzengatik bakarrik ordainsaria jasoz).

Azken 8 urteetan ez dut jaso ez informaziorik, ez prestakuntzarik, ez ordainsaririk farmazia-industriaren aldetik.

Neure burua medikamentu eta osasun- teknologien erabilera egokiaren aldeko aktibistatzat jotzen dut, eta pertsona ardatz duen osasun-arreta defendatzen dut.

Trabajo como médico de familia y comunitaria en el consultorio de Zeberio y como jefe  de la unidad de atención primaria de Arrigorriaga desde junio de 2019, y de ahí que mantenga una relación laboral-contractual con Osakidetza.

Formo parte de la Junta de Osatzen desde 2014, sin remuneración por ello.

Formo parte de la junta directiva de la asociación Polimedicado.org y participo en actividades formativas promovidas por la asociación (remuneración sólo por actividades docentes concretas).

No recibo ni he recibido en los últimos 8 años información, formación ni remuneración por parte de la industria farmacéutica.

Me declaro como activista por el uso adecuado de los medicamentos y las tecnologías sanitarias, y defiendo una atención centrada en la persona y compasiva.

KOLDO NISTAL GARAMENDI

Koldo Nistal, familia eta komunitate medikua Txurdinagako osasun zentroan, plaza interino batean gaur egun. Osatzeneko kidea naiz 2013tik eta bertako juntan parte hartzen dut 2018tik, inolako ordainsaririk jaso gabe. 2019an egin ziren Euskal Herriko lehen mailako arretako I jardunaldi kolaboratiboen antolakuntza batzordean parte hartu nuen Osatzeneko partaide bezala.

Osasun komunitarioak lehen mailako arretan daukan paperak bereziki arduratzen nau, osasuna sustatzeko, gaixotasuna prebenitzeko eta eritasunak tratatzeko herriko eragile eta auzotarrekin sortzen den elkarlanaren gaitasunak batzuetan hartatze indibiduala gainditzen duela uste dudalako. Norabide horretan formakuntza ezberdinak jaso ditut eta jasotzen jarraitzen ditut. Osatzeneko egituraren barnean Osasun komunitarioaren lan taldea dinamizatzeko ardura hartu nuen duela hilabete batzuk.

Ez dut industria farmazeutikoaren finantziazio, formakuntza, informazio ezta materialik jaso azken 8 urteotan. Nire kontsultan ez da inongo iragarki komertzialik ageri.

Koldo Nistal, médico de familia y comunitaria en el centro de salud de Txurdinaga, actualmente en régimen de interino. Miembro de Osatzen desde 2013, participo en la junta desde 2018, sin retribución ninguna. Representé a Osatzen, junto a otras compañeras, en el comité organizativo de las primeras jornadas colaborativas de atención primaria del País Vasco.

Me preocupa especialmente el papel de la salud comunitaria en la atención primaria porque creo que a veces la colaboración con las asociaciones y vecinas de nuestros pueblos supera a la atención individual tanto en la promoción de la salud como en la prevención y tratamiento de enfermedades. He recibido diferentes formaciones en esta dirección y las sigo recibiendo. Dentro de la estructura de Osatzen asumí hace unos meses la responsabilidad de dinamizar el grupo de trabajo de Salud comunitaria.

No he recibido financiación, formación, información ni material de la industria farmacéutica en los últimos 8 años. En mi consulta no se exhiben materiales publicitarios comerciales.

MARIAN CALVO GAINZARAIN

ARABAKO ESIan familia medikua, Osakidetzarentzat bakarrik egiten dut lan. Gaur egun, ARABAKO ESIko mediku zuzendariorde gisa, Osasungintza publikoaren alde lan egiten dut.

ARABAKO ESIko Infeksiosoen batzordearen partaide naiz 2017tik.

Arabako batzordekide modura eta ordainsaririk jaso gabe, Osatzenen zuzendaritza taldean parte hartzen dut 2017az geroztik.

Nire burua, lehen arretaren babesle sutsu moduan ikusten dut, hau, pertsona ikuspegi oso eta integratuan baloratzen eta osasunaren prebentzioa eta promozioa bultzatzen duen maila asistentziala bezala ulertuta.

Médica de familia en OSI ARABA , trabajando de forma exclusiva para Osakidetza. Actualmente al servicio de la Sanidad Pública como Subdirectora médica de la Dirección de Atención Integrada de la OSI ARABA.

Formo parte de la Comisión de Infecciosas de OSI ARABA desde 2017.

Formo parte de la Junta Directiva de Osatzen desde 2017 en calidad de Vocal de Álava, sin recibir remuneración por ello.

Me considero defensora de la Atención Primaria como nivel asistencial que valora a la persona de forma integral e integrada, y promueve la prevención y la promoción de la salud.

ANA DOSIO REVENGA

Osakidetzan, Galdakaoko osasun zentroan, familia eta komunitate mediku gisa lan egiten dut.

Osatzeneko zuzendaritza batzordean, Ikerketako kide gisa eta Desberdintasunen Taldearen sorreran ere parte hartzen dut; izan ere, oso garrantzi handikoa iruditzen zait Lehen Arretako emakumeei eskaintzen diegun harrera.

EHUko Gizarte Osasuneko Etikan espezialista naiz. Bizkaiko Lehen Arretaren Zaintza Etikoa batzordeko kidea naiz, eta Lehen Arreta Arnas Berritzen (LAA) mugimenduan ere parte hartzen dut.

Kalitateko osasun publikoan sinesten dut, baita Euskal Herrian eta Lehen Arretan hori lortzeko ikertu beharrean ere.

Ez dut informaziorik, prestakuntzarik edo ordainsaririk jaso industria farmazeutikotik edo antzekoengandik 2016tik.

Trabajo como médica de familia y comunitaria en el centro de salud de Galdakao, en Osakidetza.

Participo en la Junta Directiva de Osatzen, como vocal de Investigación y en la creación del Grupo de Inequidades. Estoy especialmente sensibilizada en la atención que proporcionamos a las mujeres en Atención Primaria (AP).

Soy especialista en Etica sociosanitaria por la UPV. Pertenezco al Comité de Etica Asistencial de AP de Bizkaia (CEAAP). También en el movimiento Lehen Arreta Arnas berritzen (LAA).

Creo en una sanidad pública y de calidad, así como en la necesidad de investigar en Euskadi, y en AP, para conseguirla.

No recibo información, formación ni remuneración por parte de la industria farmacéutica ni afines desde 2016.

LOREA LARRAÑAGA ASPIAZU

Lorea Larrañaga Azpiazu naiz, gaur egun Osakidetzarentzako egiten dut lan, interinitate bat daukat Ondarroako Osasun Zentruan.

Osatzeneko kide naiz 2015etik eta Zuzendaritza-Batzordeko kide 2016. Ikerketa lantaldeko ordezkaria naiz eta Semfyc-ek antolatutako estatuko urteko batzarrera joateko gastuak ordaintzen dizkidate.

Egoiliar garaian (2015-2019) industria Farmazeutikoarekin kontatua izan dut, informazio gisan eta ikastaro batzuk ere egin nituen. Adjuntu naizenetik ez dut industria Farmazeutiko, Elikadura zein Teknologiaren informaziorik ez eta formaziorik jasotzen.

Soy Lorea Larrañaga Azpiazu, hoy en día trabajo para Osakidetza, tengo una plaza de interina en el Centro de Salud de Ondarroa.

Soy miembro de Osatzen desde 2015 y miembro de la junta directiva desde 2016, siendo vocal de investigación y recibo contraprestación económica para acudir a las reuniones estatales anuales de Semfyc.

Durante la residencia (2015-2019) tuve contacto con la industria farmacéutica, recibí información y algún curso. Desde que soy adjunta no recibo información ni formación de la industria farmacéutica, alimentaria ni tecnológica.

ANGELA FUENTES CAMPOS

Familia eta komunitateetako mediku bezala Osakidetzako Lehen Arretan lan egiten dut. Ez dut beste jatorriren bateko ordainsaririk jasotzen eta ez dut industria farmazeutiko informaziorik ezta formaziorik jasotzen.

Osatzeneko Zuzendaritza-Batzordeko kide naiz 2019 urtetik inolako ordainsaririk jaso gabe.

Lehen Arreta Arnasberritzen mugimendu asanblearioan parte hartzen dut, Kalitatezko Lehen Arretako eta Osasun Sistema Publiko baten alde.

Trabajo como médica de familia y comunitaria en Osakidetza. No recibo remuneración de otro origen ni me relaciono con la industria farmacéutica.

Formo parte de la junta de Osatzen desde el año 2019 sin retribución alguna.

Participo activamente en el movimiento asambleario Lehen Arreta Arnasberritzen por la mejora de la Atención Primaria y la sanidad pública.

JOSUNE TUTOR ERCILLA

Josune Tutor Ercilla naiz, Familia eta Komunitate medikua, gaur egun Osakidetzan egiten dut lan Lehen Arretarako Estrategiaren talde koordinatzailean. Osatzenen lan taldeen (des)koordinatzaile saiakerekin partekatzen dut nire amatasuna eta elkarte horren juntako partaidetza.

Lehen Arretaren garrantzian sinetsi egiten dut eta nekazal medikuntza dut bereziki gogoko.

2016an Arabako ESIak antolaturiko Lehen arretarekin bigarren jardunaldi neumologikoetan GSK-k dieta ordaindu zidan. 2017az geroztik elikadura eta farmazia industriarekin harremana behin betiko formalki etetea erabaki nuen eta gaur egun horrela dirau.

Soy Josune Tutor Ercilla, médica de familia y comunitaria, y actualmente trabajo en el Grupo Coordinador de la Estrategia de Atención Primaria de Osakidetza. Compagino mi maternidad con la (des)coordinación de los grupos de trabajo de Osatzen y formando parte de su junta.

Creo firmemente en la importancia de la Atención Primaria y tengo una predilección especial por la medicina rural.

En 2016 GSK financio mi dieta en la II jornada neumológica con AP de la OSI Araba. En 2017 decidí cesar formalmente mi relación con la industria farmacéutica y alimentaria, y así sigue siendo en la actualidad.

MIGUEL LEGARRA MUÑOZ

Miguel Legarra Muñoz naiz, Osakidetzan egiten dut lan, egun interino gisa Andoaingo Osasun Zentroan. Soldata hori da nire diru sarrera bakarra.

Osatzeneko bazkide naiz 2015etik eta Zuzendaritza-Batzordeko kide 2016tik. Zenbait bileretara joateagatik garraio-gastuak ordaintzen dizkit Osatzenek, baina ez dut bestelako ordainsaririk jasotzen.

Ez dut industria Farmazeutiko, Elikadura zein Teknologiaren informaziorik ez eta formaziorik jasotzen egoiliar epea bukatu nuenetik.

Egoiliar nintzela (2015-2019) ospitale-errotazioetan, jaso nituen industria farmazeutiko ordezkarien eskutik informazioa, informazio-orriak eta “Manual de Diagnóstico y Terapéutica Médica del Hospital 12 de Octubre” liburuaren kopia bat.

Ez dut inoiz industriaren finantziazio zuzenik jaso.

Soy Miguel Legarra Muñoz y trabajo en Osakidetza, a día de hoy como interino en el Centro de Salud de Andoain. El sueldo por este trabajo es mi único ingreso.

Soy socio de Osatzen desde 2015 y miembro de la Junta Directiva desde 2016. Osatzen sufraga los gastos de transporte por acudir a algunas reuniones y no recibo otro tipo de contraprestación por ello.

Desde que acabe mi periodo de residencia no tengo ningún tipo de relación con la industria farmacéutica, alimentaria ni de tecnología

Durante el periodo residencia (2015-2019) tuve relación con múltiples representantes comerciales en las diferentes rotaciones hospitalarias de los que he recibido información, folletos informativos y una copia impresa del Manual de Diagnóstico y Terapéutica Médica del Hospital 12 de Octubre.

Nunca he recibido financiación directa de la industria farmacéutica.

ANDONI OCHOA DE ALDA LOPEZ DE MUNAIN

Familia eta komunitateko 3. urteko mediku egoiliarra naiz Araba ESIan. Osatzeneko kide naiz 2018tik eta kontseiluko kide 2019tik egoiliarren ordezkari moduan.

Egoiliarra naizenetik nire diru sarrera bakarra Osakidetzak ordaintzen didan soldatatik jaso dut. Ez dut sekula dirurik jaso izan farmaindustriatik, ez zuzenean, ezta kongresu edo ikastarotarako izen-emateen bidez. Formakuntza urte hauetan, noizbehinkako harremana izan dut farmazeutiketako ordezkariekin euren produktuak aurkezterakoko orduan, bai osasun zentroan zein ospitaleko zerbitzu ezberdinetan.

Soy residente de tercer año de medicina familiar y comunitaria en la OSI Araba. Soy miembro de Osatzen desde 2018 y formo parte de la junta desde 2019 en calidad de vocal de residentes.

Desde que soy residente mis únicos ingresos proceden del sueldo que me paga Osakidetza. Nunca he recibido dinero de parte de la industria farmacéutica de manera directa ni en forma de inscripción a congresos o cursos. En estos años de formación he tenido contacto de manera esporádica con comerciales de la industria farmacéutica a la hora de promocionar sus productos en el centro de salud o en diferentes servicios hospitalarios.

IÑIGO ETXEBARRIA ZURBANO-
BEASKOETXEA

Familia eta komunitateko 4. urteko mediku egoiliarra nariz Araba ESIan. Osatzeneko kidea naiz 2017 tik eta kontseiluko kide 2019 tik egoiliarren ordezkari gisa.

Egoiliarra nazienetik dir carrera Gamarra Osakidetzak ordaintzen didan soldatatik jaso dut, Ez dut sekula farmaindustriatik ez zuzenean ezta beste inola dirurik asko. Formakuntza urte hauetan harreman puntuala izan dut farmazeutiketako ordezkariekin euren produktuak aurkezteko orduan bai nire osanun zentroan eta baita ospitale zerbitzu ezberdineran.

Soy residente de 4º año de medicina familiar y comunitaria en el OSI Araba. Soy miembro de osasen desde 2017 y formo parte de la junta desde 2019 en calidad de vocal de residentes.

Desde que soy residente mis únicos ingresos monetarios proceden del sueldo que me paga Osaidetza. Nunca he recibido dinero por parte de la industria farmacéutica de manera directa o indirecta. He tenido contacto con representantes de la industria farmacéutica, de manera ocasional, a la hora de promocionar sus productos en el centro de salud o en servicios hospitalarios.

LEIRE GARATE SACRISTÁN

Leire Garate Sacristán naiz, gaur egun Osakidetzarentzako egiten dut lan, Aiala eta Laudioko UAPean.

EHLAES egoiliarren sareko kidea izan naiz. Euskadiko LAko I. jardunaldi kolaboratiboen antolakuntza taldeko kidea (2019). Osatzeneko Zuzendaritza-Batzordeko kidea 2020tik.

Industria farmazeutikotik formazioa zein informazioa jaso dut eta industria farmazeutikoak babestutako kongresuetara joan naiz. Ez dut industria Farmazeutiko, Elikadura zein Teknologiaren ordainsaririk jaso egoiliarra izan naizenetik (2016).

Relación laboral-contractual con Osakidetza como médica de familia y comunitaria en la UAP de Aiala y Llodio desde junio 2020.

Miembro de la red de residentes de EHLAES. Colaboradora en el comité organizador de las I jornadas colaborativas de AP (2019). Formo parte de la Junta de Osatzen desde 2020.

He recibido formación, información y he asistido a congresos patrocinadas por farmacoindustria. No he recibido remuneración por parte de la Industria Farmacéutica ni Alimentaria ni de equipamientos sanitarios desde el inicio de la residencia (2016).

MAITE BRAVO BARCENA

Familia eta Komunitariako mediku ebentual bezala lan egiten dut Arrigorriagako UAPean, OSI Barrualden, Bizkaian.

Ebidentzian oinarritutako kalitatezko Lehen Arreta batengatik lan egiten dut.

2020ko Irailetik Osatzen Batzordeko kidea naiz, ordainsaririk jaso gabe. Osatzeneko Ekografia lan taldeko kidea naiz; hainbat kurtso, jaurdunaldi, Unibertsitateko Experto bat, eta kanpo errotazio bitartez, esparru honetan formakuntza jaso dut. SEMGeko Jaurdunalditan kasu klinikoak defendatu ditut, EuroEco aldizkarian argitaratu eta Osatzeneko eta EHLAESeko kurtsotan irakasle bezala parte hartu dut.

2019an, Mylan-ek ordaindutako “iniciación ecografía cardiovascular” kurtso bat jaso nuen, egun bateko iraupenekoa, bazkaria barne.

Azkenengo bost urtetan ez dut jaso beste informazio, formakuntza, ezta ordainsaririk Farmazia, Elikadura eta Teknologia Industriatik.

Médico eventual de familia y comunitaria en la UAP de Arrigorriaga, OSI Barrualde, Bizkaia.

Defensora de una atención primaria cercana, basada en la evidencia y de calidad.

Miembro de la Junta de osatzen desde septiembre de 2020, sin recibir remuneración por ello. Miembro del grupo de trabajo de ecografía de Osatzen, habiéndome formado en ecografía clínica a través de varios cursos, congresos, experto universitario, rotación externa… y defendiendo algún caso clínico en congreso de la Semg, publicando en la revista euroeco e impartiendo cursos como docente en Osatzen y Ehlaes.

En 2019 asistí al curso de un día de duración “iniciación ecografía cardiovascular” en Bilbao, validado por Semergen inscrita por Mylan, incluida la comida.

En los últimos 5 años no he recibido otra información ni formación ni remuneración por parte de la Industria Farmacéutica ni Alimentaria ni de equipamientos sanitarios.

ANDER LOPEZ DE HEREDIA GUTIERREZ

Familia eta Komunitateetako Mediku bezala espezializatuta, Lehen Arretan lan egiten dut Osakidetzan, OSI Barrualdean, Ebentual bezala.

Osatzeneko bazkidea naiz 2016etik, eta 2019tik Osatzeneko Ekografia Kliniko Lan Taldeko kidea naiz. EHLAES proiektuaren parte izan naiz.

Egoiliar epean (2016-2020), Industria Farmazeutikoren eskutik jaso izan dut informazioa zein lagundutako formakuntza. Ez dut inoiz industria Farmazeutiko, Elikadura zein Teknologiaren ordainsaririk jaso.

Kalitatezko Osasun Sistema Publiko baten alde lan egiten dut.

Persona especializada en Medicina familiar y Comunitaria, trabajo en Atención Primaria en Osakidetza, OSI Barrualde, como Eventual.

Soy socia de Osatzen desde 2016, y formo parte del Grupo de Trabajo de Ecografía Clínica desde 2019. He formado parte de EHLAES.

Como residente (2016-2020) recibí información y formación patrocinada por la Industria Farmaceutica. No he recibido nunca honorarios por parte de la Industria Farmaceutica, Alimentaria, ni Tecnológica.

Apuesto por un Sistema de Salud Público y de Calidad.

MIGUEL CARDONA SÁNCHEZ

Arabako unitate dozentean egoiliarra naiz 2021eko maiatzerarte.

Egoiliarra naizenetik nere diru sarrera bakarra lan horretatik jasotzen dudana da.

Osatzeneko batzarreko kide eta SemFyC-eko egoiliarren estatuko bokaliako kide naiz 2019tik.

Inoiz ez dut industria farmazeutikotik finantzaketa zuzenik jaso.

Soy residente en la UDMFYC de Araba hasta mayo de 2021.

Desde que comencé la residencia mis únicos ingresos los percibo por dicho trabajo.

Soy miembro de la junta de Osatzen y de Semfyc desde 2019 como vocal de residentes.

Nunca he recibido financiación directa de la industria farmacéutica.

ITZULI BATZORDERA

BAT EGIN

HASI