ERREFERENTEAK

ERREFERENTEAK

ERREFERENTEAK

LARRIALDIAK

Lantalde guztiak zein gai bateko erreferenteak funtsezko oinarria dira gure elkarte zientifikoan, eta balio erantsia ematen diote Osatzeni, Familia Medikuntzarekin, elkartearekin eta herritarrekin duten konpromiso handiari esker.

AITOR ARRESE-IGOR ETXEBURUA

semFYC elkartearen bizi-euskarria Lehen Mailako Arretan irakasteko programako Euskadiko koordinatzailea

semFYC elkartearen larrialdien eta etengabeko arretaren lantaldeko kidea

JOSÉ MIGUE RENGEL SALA

2021erako helburua taldera batzeko lankideak aurkitzea da, Larrialdien lantaldea dinamizatu eta berraktibatzeko.

BALIABIDEAK

BAT EGIN
GUREKIN

HASI