Ez dirudi alopurinolak nefropatia diabetikoa prebenitzen duenik giltzurruneko gaixotasun kronikorik gabeko hiperurizemia asintomatikoa duten 2 motako diabetikoetan

La imagen es de aquí
Jarraian datorren galdeari erantzuteko hautatutako artikuluaren irakurketa kritikoa burutu ostean:


Alopurinolak nefropatia diabetikoa prebenitzen du hiperuricemia asintomatikoa duten 2 motako diabetikoetan? PICO:
  • P (Paciente) = Gaixoa: Hiperurizemia asintomatikoa duen 2 motako diabetikoa.
  • I (Intervención) = Interbentzioa: Alopurinolarekin tratamendua.
  • C (Comparación) = Konparazioa: Ohiko tratamenduak.
  • O (Outcome) = Emaitza: Giltzurrun gutxiegitasunaren aurreratzea murriztea, erikortasun eta hilkortasun kardiobaskularra, eragin desiragaitzak.

Gure ondorioa hauxe da:

Azterketa nefropatia gabeko diabetiko txinatarretan egina dago, eta beraz, hainbat ezaugarri ez datoz bat gure komunitatearekin (antidiabetiko orala eta intsulinarekin tratatutako gaixo portzentaia txikiagoa, gaixo zaharragoak eta gizenagoak). Ondorioz, azterketaren kanpo-baliotasuna eztabaidagarria da.
Alopurinolak albumina iraizketa nabarmenki gutxitzen badu ere, barne-baliotasunari dagokionean, ikerketak muga garrantzitsuak ditu: gaixo kopuru txikia, itsutasun eza, plazeboarekin tratatutako kontrol taldearen falta eta analisian mugak (AIT-aren ordez APP) aldagai gehientsuenetan. Beraz, esan genezake, emaitzetan dugun konfiantza oso baxua dela.

Emaitzak CAT formatuan aurkeztu ditugu, eta lotura honen bidez sar zaitezke bertara.
Era berean, azterketa honetaz baliatuz, diseinu paralelodun ASK* (ECA)-ren errepaso teorikoa egin dugu.
*Ausazko saiakuntza klinikoa = Ensayo clínico aleatorizado


El tratamiento con alopurinol en diabéticos tipo 2  sin enfermedad renal crónica y con  hiperuricemia asintomática no parece prevenir la nefropatía diabética

Tras realizar la lectura crítica del artículo seleccionado, para responder a la pregunta:

¿El tratamiento con alopurinol en pacientes diabéticos tipo 2 con hiperuricemia asintomática previene la nefropatía diabética? PICO:

  • Paciente: Diabético tipo 2 con hiperuricemia asintomática.
  • Intervención: Tratamiento con alopurinol.
  • Comparación: Tratamientos convencionales.
  • Outcome: Disminución progresión IR, morbimortalidad CV, efectos adversos.

Nuestra conclusión es la siguiente:

El estudio está realizado en pacientes chinos diabéticos sin nefropatía que difieren en algunas características de los pacientes de nuestra comunidad (menor porcentaje de pacientes en tratamiento con antidiabéticos orales más insulina, pacientes mayores y más obesos), por lo que la validez externa del estudio está cuestionada.
Aunque el alopurinol disminuye significativamente la excreción de albúmina, respecto a la validez interna, el estudio presenta importantes limitaciones metodológicas: la inclusión de pocos pacientes, ausencia de ciego, falta de grupo control con placebo así como limitaciones en el análisis (APP en lugar de AIT) en la mayoría de las variables por lo que la confianza en los resultados es muy baja.

Presentamos los resultados en formato CAT al que puedes acceder aquí.
Y aprovechamos para hacer un repaso teórico del ECA con diseño paralelo.