Azken urteetan hemoglobina glikosilatu kapilarra neurtzeko tresna eramangarriak ugaritzen ari dira. Honek etxeetan edo kontsultan bertan HbA1c-ren neurketa erraztuko ligukenez, galdera hau sortu zaigu: diabetea kontrolaturik dagoen ikusteko segurtasunez erabili al daiteke HbA1c kapilarra?
             
NAHIZ ETA HEMOGLOBINA GLIKOSILATU KAPILARRA FIDAGARRIA IZAN, IKERKETA GEHIAGO BEHAR DIRA HONEN BALIOZKOTASUNA ZEHAZTEKO  ETA GURE INGURUNEAN DUEN KOSTU-ERAGINKORTASUNA AZTERTZEKO (testu osoa).

 

Ante la aparición en los últimos años de aparatos portátiles para medir la Hemoglobina Glicosilada (HbA1C) capilar en las consultas o incluso en los domicilios de nuestros pacientes, nos hemos  preguntado: ¿puede utilizarse con garantías la determinación de HbA1c capilar para el control de la diabetes?

            LA DETERMINACIÓN DE  HEMOGLOBINA GLICOSILADA CAPILAR (HbA1c) ES FIABLE PERO SE PRECISAN MÁS ESTUDIOS PARA DETERMINAR SU VALIDEZ Y  COSTO- EFECTIVIDAD EN NUESTRO MEDIO (texto completo).

Lecturas recomendadas: