Osasun-ekitate ezaren taldearen asanblada

Martxoaren 12an, larunbata, Osatzen-eko osasun-ekitate ezaren taldeak batzarra egin zuen Bilbon. Batzarrak hiru helburu zituen: lehenengoa, ezintasunak osasun-sistemarako sarbidean oztopo gisa nola jokatzen duen ezagutaraztea; bigarrena, azken urtean egindako prestakuntza- eta sentsibilizazio-lana partekatzea; eta hirugarrena, osasun-arloko ekitaterik ezaren ezagutza zabaltzen jarraitzeko proposamenak egitea. Bizkaiko eta Arabako hainbat tokitatik iritsitako hemezortzi pertsona bertaratu ziren.

Topaketaren zati handi bat gai honi buruzkoa izan zen: osasuneko eta desgaitasuneko ekitate ezak. Desgaitasun-taldeak dinamizatu zuen, osasun-profesionalek eta gaian interesa dutenek osatzen dute. Hasteko, aniztasun funtzionalaren teoria partekatu zen, hau da, gorputz-aniztasunaren fenomenoa ulertzeko modu berria, bizi-proiektua garatzeko gaitasunei eta horiek gauzatzeko moduei dagokienez. Horretarako, Agustina Palacios eta Javier Romañach-ek Aniztasunaren eredua. Bioetika eta giza eskubideak, aniztasun funtzionalean erabateko duintasuna lortzeko tresna gisa testuaren irakurketa egin zen. Dibertsitate funtzionalaren desmedikalizazioan eragiten duten zatiak nabarmendu ziren, adibidez, “gaixotasuna eta dibertsitate funtzionala errealitate desberdinak dira, eta, beraz, hurbilketa desberdinak behar dituzte”. Planteamendu horrek pertsona kontsultara dakarren osasun-arazoan zentratzea eskatzen du, bere desgaitasuna albo batera utziz. Irakurketa elkarrizketatua egin ondoren, garun-paralisia duten pertsonen gida etiko-sanitarioa aurkeztu zen. Taldeko kide den Coro Rubio da gida horren egilea, osasun-arloko profesionalei zuzenduta dago eta jarraibideak ematen ditu garun-paralisia duten pertsonekin ahalik eta komunikazio kliniko hoberena izateko. Horren abiapuntua, lehen adierazitakoaren ildotik, garun-paralisia giza gorputzaren dibertsitate funtzionalaren adierazpen bat dela ulertzea da (egia esan, adierazpen anitz dira, garuneko lesio bakoitza bakarra baita eta modu pertsonalean eta besterenezinean adierazten baita), eta horrenbestez, ezin du eta ez du izan behar ez pazienteentzako ez eta profesionalentzako kontsulta asegabeen arrazoi. Horrela, gidak espazioa ematen dio garun-paralisia duen pertsonari, beharrezkoa ikusten badu, komunikatzeko, ulertzeko, mugitzeko eta abarrerako duen modu zehatza ezagutarazteko, bai eta jarraibideak ere osasun-arloko profesionalak harekin arin komunikatu ahal izateko.

Ondoren, orain arte egindako lanak aurkeztu ziren: “Oztopoak eta osasun-sistemarako sarbidea”, Andrea López del Molinoren eskutik; “Osasunaren gizarte-baldintzatzaileetarako sarrera”, Santiago Esnaolaren eskutik; eta “Indarkeria sinbolikotik emakumeenganako indarkeriara igarotzen” tailerra, Rosa Calvok emana. Ondoren, osasun ekitate-ezen azpitaldeak ezagutzera eman ziren: generoa, determinatzaile sozialak, migrazioa, kartzela eta desgaitasuna. Eta egoiliarrentzako “Ekitate ezak eta osasunaren determinatzaile sozialak” tailerra iragarri zen (datorren maiatzaren 3an, Bilboko Medikuen Elkargoan).

Amaitzeko, batzarrean parte hartu zutenei Osakidetzako historia klinikoan osasunaren mugatzaile sozialen erregistroa ager dadin talde-lanera batzeko gonbidatu zitzaien. Gizarte-mugatzaileen taldea izango da zeregin hori sustatzen jarraituko duena, eta talde osoaren laguntza izango du horretarako.